Werkwijze en kosten

Werkwijze. De wensen lopen vaak sterk uiteen wat betreft de werkwijze en aanpak. Het is belangrijk om duidelijk af te spreken wie wat doet. Dat voorkomt misverstanden en geeft de meeste kans op een goed eindresultaat.

Sommige klanten willen vele zaken zelf regelen of uitvoeren, anderen geven het liefst zoveel mogelijk uit handen. Vele combinaties zijn mogelijk.

De kosten voor de werkzaamheden kunnen sterk variëren. Het is mogelijk om op uurbasis werk te verrichten, maar het is ook mogelijk een vaste prijs af te spreken. Dit is mogelijk indien duidelijk is wie wat gaat organiseren en als de uit te voeren werkzaamheden redelijk bekend zijn.

In een eerste vrijblijvend gesprek zullen al deze zaken besproken worden.