Voor wie, voor wat

Sinds enkele jaren is er een sterke omwenteling gaande in de bouwwereld. Het bouwbesluit is aangescherpt, nieuwe woningen mogen niet meer op het aardgasnet aangelsoten worden en bij particulieren en bedrijven leeft steeds meer de behoefte om bouwwerken energiezuinig en met respect voor natuur en milieu te realiseren. Bij ons wordt deze behoefte met overtuiging gedeeld. Vandaar dat we sterke interesse en aandacht hebben voor Passief bouwen, Energieneutraal bouwen en bouwen met Nul-op-de-meter (NOM). NOM is de meest energiezuinige vorm die in de praktijk bestaat. Zie voor meer info de site van RVO: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/nul-op-de-meter


Onder de klantenkring bevinden zich particulieren en bedrijven. Er wordt hulp geboden bij onder andere: 

PARTICULIEREN BEDRIJVEN
nieuwbouw of aanbouw van woning nieuwbouw of aanbouw van loods of kantoor
interne verbouwingen van o.a. badkamer of keuken interne verbouwingen van o.a. kantine of sanitaire ruimte
technische installaties zoals verwarming, water, elektra technische installaties zoals verwarming, water, elektra
bouw tuinhuis of carport facelift loods of kantoor
speciale bouwwerken binnen of buiten speciale bouwwerken binnen of buiten
overige bouw- of techniekzaken

overige bouw- of techniekzaken


 
Ondernemers in de agrarische sector kunnen terecht bij de Aelmans Adviesgroep. Het overgrote deel van de week zijn we werkzaam bij Aelmans en voorzien we deze ondernemers van hulp bij bestemmingsplannen, vergunningen, ontwerp en begeleiding van bouw en techniek. Klik voor referenties in de agrarische sector beneden op "referenties" en vervolgens "Aelmans".

  • Bouwen is een vak van specialisten. We hebben ervaren dat er zeer veel fout gaat, dat er sterk behoefte is aan duidelijkheid, communicatie en coördinatie.
  • Wij zien hier een belangrijke taak in het bieden van onafhankelijke hulp aan particulieren en bedrijven bij het traject van ontwerp tot realisatie.